2020-2021 Expenditure registers 

August 13, 2020 Board Meeting

September 10, 2020 Board Meeting

October 8, 2020 Board Meeting

November 12, 2020 Board Meeting 

December 10, 2020 Board Meeting

January 14, 2021 Board Meeting

February 11, 2021 Board Meeting

March 11, 2021 Board Meeting

April 15, 2021 Board Meeting

May 13, 2021 Board Meeting

June 10, 2021 Board Meeting

July 8, 2021 Board Meeting